KADIN DOĞUM BİRİMİ 1 KALEM MALZEME ALIMI (2016-1132) / Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Bugün 24 Ekim 2017, Salı 
SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
0
0
22.406

  İHALELER Tüm Haberler

KADIN DOĞUM BİRİMİ 1 KALEM MALZEME ALIMI (2016-1132)
16 Mart 2016, 15:00

                                                                                                             T.C.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞRUDAN TEMİN BİRİMİ

TEKLİF İSTEME MEKTUBU

     TEKLİF MEKTUBU VE TEKNİK ŞARTNAME LİNK: http://donersermaye.net/uploads/upload/db28d2016-1132.PDF

İşin Adı

:

HASTANEMIZ KADIN DOĞUM OBSTETRIK KLINIĞINDE KULLANILAMKTA OLAN 2 ADET DOĞUM MASASI KUMANDASININ ARIZALI OLDUĞU TESPIT EDILMIŞTIR.BIYOMEDIKAL TARAFINDAN ONARIMI YAPILAMAMAKTADIR.2 ADET DOĞUM MASASI KUMANDASININ ALIMI HUSUSUNDA,

İhale No

:

2016-1132

İlgili Birim

:

DOĞRUDAN TEMİN

İdarenin Tel/Fax

:

(0412) 248 82 23 -(4433) / (0412) 248 85 88

Son başvuru Tarih/Saat

:

16.03.2016 15:00

FİRMA YETKİLİSİNE

        İlişikte/aşağıda cinsi ve miktarı  belirtilen Malzeme/Hizmet/Bakım ve Onarım 4734 Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) fıkrası uyarınca doğrudan temin yöntemiyle alımı yapılacaktır. Hazırlanacak teklif mektuplarınızı aşağıda yer alan tarih ve saate kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğümüze bildirmenizi rica ederim. 

                                                                                                                                                    Selahattin ÇELİK

                                                                                                                                                    DÖN. SER. İŞLT. MÜD.V.

1) Malzemelerin opsiyon, teslim tarihi, markası,ambalaj şekli ve teknik şartnameye uygun olduğu teklif mektuplarında mutlaka yazılacaktır. Belirtilmediği taktirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

2) Teklif mektubu zarfında; firma adı, açık adresi, telefon-faks numarası varsa e-mail adresi mutlaka yazılacaktır.

3)Alıma ilişkin Ödemeler; Alınacak malzemelerin Faturasının ayniyat ve tahakkuk işleminin bitiminden sonra, 01.05.2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Döner sermayeli işletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22. Maddesine göre Ödeme Emri Belgeleri Saymanlık Müdürlüğünün kayıtlarına giriş sırasına göre yapılır. Kontroller Sonucunda noksanlığı tespit edilerek tamamlanmak üzere işletmelerin ilgili birimine iade edilen Ödeme Emri Belgelerindeki tutar noksanlıkları tamamlanarak Muhasebe birimi kayıtlarına yeni giriş sırasına göre ödenir.

4) Siparişe müteakip. gün içerisinde teslim edilmeyecek/yapılmayacak/ mal/hizmet için teklif verilmemesi, verilmesi durumunda bundan sonraki verilen tekliflerin değerlendirmeye alınmayacağı ve gecikmeden dolayı hastanemizin uğrayacağı maddi ve manevi kayıpları karşılayacağını peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

5) Siparişi müteakip malzemeler firma yetkililerince bizzat Döner Sermaye ambarına teslim edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlarda ilgili noksanlık ve aksaklıklarda sorumluluk firmaya aittir.

6)İstekliler, teklif edecekleri ürünlerin marka veya model, UBB Kodunu tekliflerinde yazacak olup, TİTUBB, Medula kaydı Sorgulama, SUT kaydı, Bayii/Firma kodu ile ilgili belgelerini de T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeline uygun olarak verecekleri teklif mektubu ekinde sunmak zorundadırlar.

7)İhale ve doğrudan temin ilanlarımız için www.dicle.edu.tr sitesinden Döner Sermaye ekranından takip edebilirsiniz.

8)Tedarikçi firma,İdaremize teslim edilen ilaç,sarf malzeme,medikal  malzeme, kit sarf malzemeleri ve diğer malzemelerin stoklarımızda tüketilmemesi halinde miadlarına en az 3 ay kala yenisi ile değiştirmeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

9) İsteklilerden alınan malzemelerin, geri ödemesini yapan kurumların (Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı, YÖK vb.) düzenledikleri kanun, yönetmelik, tebliğ ile ödeme listesinden çıkarılması, fiyatlarındaki düşüşler ve TİTUBB kaydının olmaması, medulada negatif listeye alınması,firmanın sut kodu hatasında dolayı vb. gibi durumlarda, kurumumuzun zararı ilgili yüklenici firmadan tahsil edilecektir. Ayrıca ilgili ürünler iade edilebilecektir.

10) Bu teklif ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun Hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Türk Ticaret Kanunu ile Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

11) Bu teklif ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Diyarbakır mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

12)KDV  Hariç fiyat teklif edilecek ve teklif mektuplarında malzemelerin KDV   oranı ile Kdv’nin hariç olduğu belirtilecektir

 

 EKİ: (..1.. ADET) TEKNİK ŞARTNAME

Sıra No

Malın/Hizmetin Adı/Cinsi

Birim

Miktarı

 

Sut kodu

Marka

UBB Kodu

Birim Fiyatı

(KDV Hariç)

Tutarı

(KDV Hariç)

1

37946 - DOĞUM MASASI KUMANDASI BIÇAKÇILAR MARKA

AD

2